Energie besparing

U bent hier

Loose money

Energie besparing

Audit
Service - Audit

De energiebesparende oplossingen van InMAC kunnen u helpen uw doelen voor energiebesparing te realiseren en de productiekosten te verlagen.

Na een audit volgens Cagi-Pneurop PN2 CPCT2 door InMAC kunt u de volgende doelen bereiken:

 • Verbeter de betrouwbaarheid van uw installatie
 • Verhoog de efficiëntie van een compleet systeem
 • Productie behouden tegen lagere kosten
 • Verleng de levensduur van de installatie
 • Identificatie, problemen oplossen en systeemproblemen oplossen

Respect voor het milieu

Toen de Kyoto-overeenkomst in 1997 werd opgesteld, kwamen de geïndustrialiseerde landen overeen om de uitstoot van broeikasgassen uiterlijk in 2020 met gemiddeld 5,2% te verminderen in vergelijking met het niveau van 1990. De introductie van de CO2-certificaten bracht ook extra kosten met zich mee bovenop de al hoge energiekosten voor bedrijven.

Energiekosten verlagen

Energie-efficiëntie is een voortdurende focus voor elke goede manager. Energiekosten kunnen alleen worden gerecupereerd door het door te geven aan uw klant.

Bedrijfsresultaten verbeteren

Meer en meer bedrijven hebben het moeilijk om competitief te zijn. In de wereldeconomie is 'doe meer met minder' de regel geworden. Als budgetten beperkt zijn en middelen schaars, is het onderhouden van uw persluchtinstallatie uw prioriteit? Waarschijnlijk niet.

Het goed opgeleide personeel van InMAC heeft verschillende oplossingen om u te helpen competitief te blijven. Een professionele audit van uw persluchtsysteem helpt u bij het vinden van problemen in verband met het gebruik van een modern persluchtsysteem. Dit kan variëren van "analyse van de hoofdoorzaak" tot een volledige audit met aanbevelingen voor corrigerende acties. Ons personeel evalueert het volledige systeem en niet alleen de compressoren. Als de installaties regelmatig worden gecontroleerd, kunt u competitief. De extra kosten die u anders aan de eindklant moet factureren, worden pure winst voor uw bedrijf

Er zijn verschillende redenen waarom de energiekosten hoger kunnen zijn dan theoretisch verwacht, enkele voorbeelden:

 • Kunstmatige consumptie
  Dit gebeurt wanneer de benodigde persluchtdruk hoger is dan nodig is voor de applicaties die op het net staan.

 

Een eenvoudige berekening
Als uw energiekosten voor luchtproductie € 100.000 bedragen, uw brutowinstmarge 10% en ongeveer 34% gaat naar lekkage. U moet een omzet van € 340.000 realiseren om te betalen voor uw lekken van perslucht.

 

 • Perslucht lekken
  Gemiddeld is er een verlies van 34% van de perslucht door luchtlekken, hogere waarden zijn zeker niet uitzonderlijk. Wanneer wordt overwogen om in een nieuwe compressor te investeren, worden de aankoopkosten van de compressor als de belangrijkste factor beschouwd, dit is echter slechts 13% van het totale kostenplaatje over de volledige levensduur, het onderhoud bedraagt ongeveer 12%. Wat men zich niet realiseert, is dat voor de productie van perslucht energiekosten 75% bedragen. Elke besparing op deze 75% vertegenwoordigt uiteraard een aanzienlijk bedrag.
Enkele andere bronnen van financiële verliezen:
 
Persluchtkoppelingen Onjuist gemeten leidingen
Onjuist opgemeten persluchtdrogers Slecht werkende persluchtdrogers
Filters Reinigen met perslucht
Verluchting van tanks Falend doorspoelen
Sproeien Vacuüm genereren
Koeling van machines of personeel Door lucht aangedreven paneelkoeling
Machines die functioneren met weinig of geen belasting Machines die niet meer in gebruik zijn
Knelpunten En vele andere voorbeelden